A szakmai képzések megújuló rendszere

Az új képzési szerkezet egyik ágát a szakmai oktatásban elsajátítható szakmák, másik halmazát a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések alkotják.

Az oldal ez utóbbiak megújuló rendszeréhez kapcsolódóan nyújt információt, segíti a szakmai képzés során megszerezhető szakképesítések között történő eligazodást és a szakképesítések programkövetelményeinek (PK) megismerését.

Programkövetelmények (PK)

A szakképzés és felnőttképzés megújítása elengedhetetlenné vált a gyors technológiai fejlődés és a munkaerő-piaci elvárások folyamatos változása miatt. A gazdasági növekedés csak akkor tartható fenn hosszú távon, ha a fejlesztések hatékonyság-növekedést eredményeznek, és ehhez elegendő számú, megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakember áll a munkaerőpiac rendelkezésére. Ehhez a gazdaság mindenkori igényeihez jobban alkalmazkodni képes szakképzésre és felnőttképzésre van szükség.

Ezt a rugalmasságot szolgálja többek között, hogy a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések köre nem került jogszabályban rögzítésre. Szakmai képzés a megszerezhető szakképesítés kimeneti követelményeit tartalmazó, a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény alapján indítható, programkövetelményre, annak módosítására és törlésére pedig bárki javaslatot tehet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 17. § (1) bekezdése alapján. A programkövetelmények tartalmazzák tehát egyrészt a programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés tartalmi (kimeneti) követelményeit, másrészt pedig a szakmai képzéshez kapcsolódó – a szakmai képzéstől elváló és függetlenül szervezett - képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását.

A korszerű szakmai kompetenciák elsajátításához fontos mérföldkő a szakképesítésekhez tartozó új szemléletű programkövetelmények meghatározása, amelyek a szakmájukat kiválóan ismerő szakértők segítségével készültek el. Az anyagokat az ágazatért felelős minisztériumok és az Ágazati Készségtanácsok munkájában részt vevő gazdasági szereplők is véleményezték, így a követelmények szakmailag megalapozottak, korszerűek és a gazdaság igényeit tükrözik.

Kivételt képeznek ez alól az ún. szabályozott tevékenységhez kapcsolódó szakmai képzések, azaz ha jogszabály valamely munkakör betöltését szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez köti, amelyek esetében a programkövetelmény az Szkr. 17. § (3) bekezdése értelmében a szakképesítés ágazatáért felelős miniszter által meghatározott tartalommal kerül nyilvántartásba vételre.

Az Szkr. 19. § alapján a szakképzésért felelős miniszter minden év november utolsó napjáig felülvizsgálja a nyilvántartásban szereplő programkövetelményeket és felülvizsgálati eljárásban hozott döntése alapján a programkövetelményt – a 17. § (3) bekezdése szerinti esetben a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével – a nyilvántartásból törli, ha annak szakmai kompetenciái beépítésre kerültek valamely szakma szakmai kompetenciái közé. A törlésről hozott döntését a szakképzésért felelős miniszter hirdetményi úton közli.

Tekintettel arra is, hogy a régi Szkt. alapján kiadott Országos Képzési Jegyzék szerinti korábbi szakképesítések, szakképesítés-ráépülések megszerzésére történő felkészítések egy része – az Ágazati Készségtanácsok javaslatát figyelembe véve – a továbbiakban szakmai képzések keretében lesznek elérhetők, szükséges volt mintegy négyszáz új típusú és szemléletű programkövetelmény központi kidolgozása. Ezek a szakmájukat kiválóan ismerő szakértők segítségével, az ágazatért felelős minisztériumok és az Ágazati Készségtanácsok munkájában részt vevő gazdasági szereplők véleményének kikérésével kerültek, kerülnek kidolgozásra annak érdekében, hogy a követelmények szakmailag megalapozottak, korszerűek legyenek és a gazdaság igényeit tükrözzék. A programkövetelmények nyilvántartásba vételi eljárása innen elérhető.

Ezen a felületen a már nyilvántartásba vett programkövetelmények (PK) vagy azok módosításai találhatók meg, folyamatosan bővülő közzététellel. (Az elnevezések mögött zárójelben található dátum jelöli azt az időpontot, amellyel az IKK oldalán publikálásra kerültek.)

A programkövetelmények részletes tartalmát az Szkr. 16. §-a határozza meg, amely szerint a programkövetelmények tartalmazzák:

  • a szakmai képzés megnevezését és a képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti olyan kódját, amelybe a szakmai képzés besorolható, valamint a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésnek az Európai Képesítési Keretrendszer, a Magyar Képesítési Keretrendszer és a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szintjének meghatározására vonatkozó megjelölését,
  • a szakmai képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettséget, egészségügyi alkalmassági követelményt és gyakorlatot,
  • a szakmai képzés elvégzéséhez szükséges minimális és maximális foglalkozások számát,
  • a képesítő vizsga követelményeinek leírását és a megszervezéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint
  • a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület rövid leírását.

A programkövetelmények tartalma, vizsgaleírása biztos alapot ad mind a szakképző intézményeknek, mind a felnőttképzőknek saját képzési programjuk kidolgozásához, hiszen az Szkt. 13. § (1) bekezdése szerint a szakmai képzés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 12. § szerinti képzési program alapján folyik.

Állatorvosi tudományok

Állatorvosi tudományok

Állatorvosi asszisztens (2021.01.08.)

Általános műszaki (mérnöki) képzés

Elektronika és automatizálás

Automatikai berendezés karbantartó (2021.01.08.)
Elektronikai gyártósori műszerész (2021.01.08.)
PLC programozó (2021.01.08.)

Energetika, elektromosság

Erőművi blokkgépész (2021.01.08.)
Erőművi gépész (2021.01.08.)
Erőművi gőzturbina gépész (2021.01.08.)
Erőművi kazángépész (2021.01.08.)
Gáz- és hőtermelő berendezés - szerelő (2021.01.08.)
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (2021.01.08.)
Gázturbina gépész (2021.01.08.)
Háztartási gép szerviz-szaktechnikus (2021.01.08.)
Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető (2021.01.08.)
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (2021.01.08.)
Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő (2021.01.08.)
Kazángépész (12 t/h felett) (2021.01.08.)
Kazánkezelő (max. 12 t/h) (2021.01.08.)
Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő (2021.01.08.)
Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő (2021.01.08.)
Kisfeszültségű FAM kábelszerelő (2021.01.08.)
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő (2021.01.08.)
Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő (2021.01.08.)
Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő (2021.01.08.)
Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával (2021.01.08.)
Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával (2021.01.08.)
Középfeszültségű kábelszerelő (2021.01.08.)
Létesítmény energetikus (2021.01.08.)
Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője (2021.01.08.)
Villamos alállomás kezelő (2021.01.08.)
Villamos biztonsági felülvizsgáló (2021.01.08.)
Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető (2021.01.08.)
Villamos hálózat kezelő (2021.01.08.)
Villamos távvezeték építő, üzemeltető (2021.01.08.)
Villámvédelmi felülvizsgáló (2021.01.08.)

Gépgyártás, műszer- és fémipar

CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő (2021.01.08.)
Gépi kovács (2021.01.08.)
Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó (2021.03.05.)
Hengerész (2021.01.08.)
Kerékpárszerelő (2021.01.08.)
Mozgólépcső karbantartó-szerelő (2021.01.08.)
Olvasztár és öntő (2021.01.08.)
Órás (2021.01.08.)
Öntészeti mintakészítő (2021.01.08.)
Vas- és acélfeldolgozó (2021.01.08.)

Gépjárművek, hajók, repülőgépek tervezése és gyártása

Sport- és kedvtelési célú vízi jármű motorszerelője (2021.01.08.)
Vasúti jármű diagnosztikus (2021.01.08.)

Vegyipar

Drog- és toxikológiai szaktechnikus (2021.01.08.)
Gyógyszeripari szaktechnikus (2021.01.08.)
Műszeres analitikus (2021.01.08.)
Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus (2021.01.08.)
Vezető pirotechnikus (2021.03.05.)

Egészségügy

Ápolás és szülésznőképzés

Betegkísérő (2021.01.08.)
Felnőtt intenzív szakápoló (2021.03.05.)
Gyermek intenzív szakápoló (2021.03.05.)
Műtőssegéd-gipszmester (2021.01.08.)

Fogászat

Digitális fogtechnika (2021.01.08.)
Fülilleszték készítő (2021.01.08.)
Orthodontia (2021.01.08.)

Gyógyszerészet

Gyógyszertári szakasszisztens (2021.03.05.)

Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák

Boncmester (2021.01.08.)
Fertőtlenítő-sterilező (2021.01.08.)

Terápia és rehabilitáció

Egészségfejlesztési segítő (2021.03.05.)
Gyógyászati segédeszköz forgalmazó (2021.01.08.)
Regeneráló wellness szakember (2021.03.05.)
Sportmasszőr (2021.03.05.)

Építészet és építőipar

Építészet és várostervezés

Térképész (2021.01.08.)

Építőipar, magas- és mélyépítés

Díszmű- és műemléki bádogos (2021.01.08.)
Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó (2021.01.08.)
Homlokzatépítő és -szerelő (2021.01.08.)
Műemlékfenntartó szaktechnikus (2021.01.08.)
Műemléki díszítőszobrász (2021.01.08.)
Műemléki helyreállító (2021.01.08.)
Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő, beépítő (2021.01.08.)
Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (2021.01.08.)
Üveges (2021.01.08.)
Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (2021.01.08.)

Erdőgazdálkodás

Erdőgazdálkodás

Fakitermelő (2021.01.08.)
Gallyazó-daraboló (2021.01.08.)

Feldolgozóipari képzések

Bányászat és kitermelőipar

Külszíni bányász (2021.01.08.)
Mélyfúró (2021.01.08.)

Élelmiszergyártás

Molnár (2021.01.08.)
Növényolajgyártó(2021.01.08.)
Száraztésztagyártó (2021.01.08.)

Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás

Bútorműves, műbútorasztalos (2021.01.08.)
Digitális montírozó és nyomóforma készítő (2021.01.08.)
Extrudergép-kezelő (2021.01.08.)
Faipari gépkezelő (2021.01.08.)
Fröccsöntő (2021.01.08.)
Gumikeverék-készítő (2021.01.08.)
Ipari gumitermék-előállító (2021.01.08.)
Kádár, bognár (2021.01.08.)
Kalandergép-kezelő (2021.01.08.)
Műanyag hegesztő (2021.01.08.)
Nyomdai formakészítő (2021.01.08.)
Színátalakító (Color converter) (2021.01.08.)
Vágógép-kezelő (2021.01.08.)
Vulkanizálógép kezelő (2021.01.08.)

Feldolgozóipar, m.n.s.

Keveréktakarmány-gyártó (2021.01.08.)

Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések

Cipőfelsőrész-készítő (2021.01.08.)
Csecsemő és gyermek ruházat készítő (2021.01.08.)
Kötöttáru-összeállító (2021.01.08.)
Munkaruha- és védőruha készítő (2021.01.08.)
Szűcs (2021.01.08.)
Textiltisztító és textilszínező (2021.01.08.)

Fizikai tudományok

Földtani tudományok

Földügyi térinformatikus (2021.01.08.)

Kémia

Formacikk-gyártó (2021.01.08.)
Ipari üvegműves (2021.01.08.)
Üveggyártó (2021.01.08.)

Halgazdálkodás

Halgazdálkodás

Elektromos halászgép kezelője (2021.01.08.)

Információs és kommunikációs technológiák

Információs és kommunikációs technológiák, m.n.s.

Gerinchálózati rendszerüzemeltető (2020.10.29)
Infokommunikációs hálózatüzemeltető (2020.10.29)
Infokommunikációs hozzáférési hálózatüzemeltető (2020.10.29)
Informatikai támogató munkatárs (2020.10.29.)
Műsorközlő és tartalom-átviteli rendszerüzemeltető (2020.10.29)
Távközlési és informatikai hálózatszerelő (2020.10.29)

Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése

Junior frontend fejlesztő (2020.10.29.)
Junior Java backend fejlesztő (2020.10.29)
Junior rendszerüzemeltető (2020.10.29)
Junior szoftvertesztelő (2020.10.29)
Mobilalkalmazás fejlesztő (2020.10.29)
Multimédia-alkalmazásfejlesztő (2020.10.29)
Webfejlesztő (2020.10.29)

Közegészségügyi és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások

Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem

Emelőgép-ügyintéző (2021.01.08.)
Munkavédelmi előadó (2021.01.08.)

Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások

Egészségügyi kártevőirtó (2021.01.08.)

Mezőgazdaság

Kertészet

Dísznövénykertész (2021.01.08.)

Mezőgazdaság, m.n.s.

Koszorúkészítő (2021.01.08.)
Mezőgazdasági gépjavító (2021.01.08.)
Távérzékelési képfeldolgozó (2021.01.08.)

Mezőgazdaság, tovább nem bontható

Biogazdálkodó (2021.01.08.)

Növénytermesztés és állattenyésztés

Belovagló (2021.01.08.)
Lóápoló és gondozó (2021.01.08.)
Méhész (2021.01.08.)
Zöldség- és gyümölcstermesztő (2021.01.08.)

Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s.

Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s.

Kályhás (2021.01.08.)
Nyomástartóedény-gépész (2021.01.08.)
Robbanásbiztos berendezés szerelője (2021.01.08.)

Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható

Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható

Felvonó- és mozgólépcső ellenőr (2021.01.08.)
Felvonószerelő (2021.01.08.)

Művészetek

Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek

Folyamatszabályozó gépmester (2021.01.08.)
Könyvművész, könyvrestaurátor (2021.01.08.)

Divat, belsőépítészet és ipari formatervezés

Lakberendező (2021.01.08.)

Képzőművészet, szépművészet

Képző- és iparművészeti munkatárs (Divatstílus és jelmeztervező) (2020.10.29.)
Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) (2020.10.29)
Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) (2020.10.29)
Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgóképi animáció tervező) (2020.10.29)
Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus) (2020.10.29)
Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) (2020.10.29)
Képző- és iparművészeti munkatárs (Ötvös) (2020.10.29)
Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) (2020.10.29.)
Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) (2020.10.29)
Képző- és iparművészeti munkatárs (Üvegműves) (2020.10.29)
Könyv- és papírrestaurátor (2021.01.08.)
Műtárgyvédelmi munkatárs - Múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő (2021.01.08.)
Műtárgyvédelmi munkatárs - Műtárgyvédelmi asszisztens (2021.01.08.)

Kézművesség

Aranyműves (2021.01.08.)
Díszműkovács (2021.01.08.)
Ezüstműves (2021.01.08.)
Népi játék és kismesterségek oktatója (2021.01.08.)
Népi kézműves (Csipkekészítő) (2020.10.29.)
Népi kézműves (Faműves-fajátékkészítő) (2020.10.29)
Népi kézműves (Fazekas) (2020.10.29.)
Népi kézműves (Fonottbútor készítő) (2020.10.29)
Népi kézműves (Gyékény, szalma és csuhétárgy készítő) (2020.10.29)
Népi kézműves (Kékfestő) (2020.10.29)
Népi kézműves (Kézi és gépi hímző) (2020.10.29.)
Népi kézműves (Kosárfonó) (2020.10.29)
Népi kézműves (Mézeskalács díszítő) (2020.10.29)
Népi kézműves (Nemezkészítő) (2020.10.29)
Népi kézműves (Népibőrműves) (2020.10.29)
Népi kézműves (Papucskészítő) (2020.10.29)
Népi kézműves (Szíjgyártó-nyerges) (2020.10.29)
Népi kézműves (Szőnyegszövő) (2020.10.29.)
Népi kézműves (Takács) (2020.10.29)
Üvegcsiszoló (2021.01.08.)
Vésnök (2021.01.08.)
Virágdekoratőr (2021.01.08.)
Virágkötő és virágkereskedő (2021.01.08.)

Zene- és előadóművészetek

Artista I. (Akrobata) (2020.10.29)
Artista I. (Bohóc) (2020.10.29)
Artista I. (Egyensúlyozó) (2020.10.29)
Artista I. (Légtornász) (2020.10.29)
Artista I. (Társulati artista) (2020.10.29)
Artista I. (Zsonglőr) (2020.10.29.)
Artista II. (Akrobata) (2020.10.29.)
Artista II. (Bohóc) (2020.10.29.)
Artista II. (Egyensúlyozó) (2020.10.29.)
Artista II. (Légtornász) (2020.10.29.)
Artista II. (Társulati artista) (2020.10.29.)
Artista II. (Zsonglőr) (2020.10.29)
Egyházzenész I. (Kántor énekvezető) (2020.10.29)
Egyházzenész I. (Kántor gitáros) (2020.10.29)
Egyházzenész I. (Kántor kórusvezető) (2020.10.29.)
Egyházzenész I. (Kántor orgonista) (2020.10.29)
Egyházzenész II. (Kántor énekvezető) (2020.10.29)
Egyházzenész II. (Kántor gitáros) (2020.10.29.)
Egyházzenész II. (Kántor kórusvezető) (2020.10.29)
Egyházzenész II. (Kántor orgonista) (2020.10.29)
Jazz zenész I. (Billentyűs) (2020.10.29)
Jazz zenész I. (Fafúvós) (2020.10.29.)
Jazz zenész I. (Húros-vonós) (2020.10.29)
Jazz zenész I. (Jazz énekes) (2020.10.29)
Jazz zenész I. (Rézfúvós) (2020.10.29)
Jazz zenész I. (Ütős) (2020.10.29)
Jazz zenész II. (Billentyűs) (2020.10.29.)
Jazz zenész II. (Fafúvós) (2020.10.29)
Jazz zenész II. (Húros-vonós) (2020.10.29)
Jazz zenész II. (Jazz énekes) (2020.10.29)
Jazz zenész II. (Rézfúvós) (2020.10.29)
Jazz zenész II. (Ütős) (2020.10.29.)
Kaszkadőr (autós kaszkadőr) (2021.01.08.)
Kaszkadőr (gyalogos kaszkadőr) (2021.01.08.)
Kaszkadőr (lovas kaszkadőr) (2021.01.08.)
Kaszkadőr (motoros kaszkadőr) (2021.01.08.)
Kaszkadőrszakértő (2021.01.08.)
Klasszikus zenész I. (Billentyűs) (2020.10.29)
Klasszikus zenész I. (Fafúvós) (2020.10.29)
Klasszikus zenész I. (Hangkultúra) (2020.10.29.)
Klasszikus zenész I. (Húros-vonós) (2020.10.29)
Klasszikus zenész I. (Magánénekes) (2020.10.29)
Klasszikus zenész I. (Rézfúvós) (2020.10.29)
Klasszikus zenész I. (Ütős) (2020.10.29)
Klasszikus zenész I. (Zeneelmélet-szolfézs) (2020.10.29.)
Klasszikus zenész I. (Zeneszerzés) (2020.10.29.)
Klasszikus zenész II. (Billentyűs) (2020.10.29)
Klasszikus zenész II. (Fafúvós) (2020.10.29)
Klasszikus zenész II. (Hangkultúra) (2020.10.29)
Klasszikus zenész II. (Húros-vonós) (2020.10.29.)
Klasszikus zenész II. (Magánénekes) (2020.10.29)
Klasszikus zenész II. (Rézfúvós) (2020.10.29)
Klasszikus zenész II. (Ütős) (2020.10.29.)
Klasszikus zenész II. (Zeneelmélet-szolfézs) (2020.10.29)
Klasszikus zenész II. (Zeneszerzés) (2020.10.29)
Népzenész I. (Billentyűs) (2020.10.29)
Népzenész I. (Fafúvós) (2020.10.29.)
Népzenész I. (Húros-vonós) (2020.10.29)
Népzenész I. (Népi énekes) (2020.10.29)
Népzenész I. (Ütős) (2020.10.29)
Népzenész II. (Billentyűs) (2020.10.29)
Népzenész II. (Fafúvós) (2020.10.29)
Népzenész II. (Húros-vonós) (2020.10.29.)
Népzenész II. (Népi énekes) (2020.10.29)
Népzenész II. (Ütős) (2020.10.29)
Színész II. (Színházi és filmszínész) (2020.10.29)
Színész I. (Bábszínész) (2020.10.29)
Színész I. (Színházi és filmszínész) (2020.10.29)
Színész II. (Bábszínész) (2020.10.29)
Szórakoztató zenész I. (Billentyűs) (2020.10.29)
Szórakoztató zenész I. (Énekes szólista) (2020.10.29.)
Szórakoztató zenész I. (Fafúvós) (2020.10.29)
Szórakoztató zenész I. (Húros-vonós) (2020.10.29)
Szórakoztató zenész I. (Rézfúvós) (2020.10.29.)
Szórakoztató zenész I. (Ütős) (2020.10.29)
Szórakoztató zenész II. (Billentyűs) (2020.10.29)
Szórakoztató zenész II. (Énekes szólista) (2020.10.29)
Szórakoztató zenész II. (Fafúvós) (2020.10.29)
Szórakoztató zenész II. (Húros-vonós) (2020.10.29)
Szórakoztató zenész II. (Rézfúvós) (2020.10.29)
Szórakoztató zenész II. (Ütős) (2020.10.29)
Táncos I. (Klasszikus balett táncos) (2020.10.29.)
Táncos I. (Kortárs modern táncos) (2020.10.29)
Táncos I. (Néptáncos) (2020.10.29)
Táncos I. (Színházi táncos) (2020.10.29.)
Táncos II. (Klasszikus balett táncos) (2020.10.29)
Táncos II. (Kortárs modern táncos) (2020.10.29.)
Táncos II. (Néptáncos) (2020.10.29.)
Táncos II. (Színházi táncos) (2020.10.29)

Oktatás

Oktatás, m.n.s.

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) (2020.10.29)
Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) (2020.10.29)

Személyi szolgáltatások

Fodrászat és szépségápolás

Fodrász vegyszeres szakember (2021.01.08.)
Sminkes és szempillaépítő (2021.01.08.)
Testtetováló (2021.01.08.)

Háztartási szolgáltatások

Tisztítás-technológiai szakmunkás (2021.03.05.)

Sportok

Aqua instruktor (2021.04.12.)
Sportedző (evezés sportágban) (2021.04.12.)
Sportedző (jégkorong sportágban) (2021.04.12.)
Sportoktató (snowboard sportágban) (2021.04.12.)
Csoportos fitness instruktor (2021.01.08.)
Fitness instruktor (2021.01.08.)
Sportedző (fallabda sportágban) (2021.04.12.)
Sportedző (kajak-kenu sportágban) (2021.04.12.)
Sportedző (karate sportágban) (2021.04.12.)
Sportedző (kung-fu/wushu sportágban) (2021.04.12.)
Sportedző (snowboard sportágban) (2021.04.12.)
Sportedző (testépítés-fitness sportágban) (2021.04.12.)
Sportedző (úszás sportágban) (2021.04.12.)
Sportedző (vívás sportágban) (2021.04.12.)
Sportedző (vízilabda sportágban) (2021.04.12.)
Sportoktató (evezés sportágban) (2021.04.12.)
Sportoktató (kajak-kenu sportágban) (2021.04.12.)
Sportoktató (karate sportágban) (2021.04.12.)
Sportoktató (testépítés-fitness sportágban) (2021.04.12.)
Sportoktató (úszás sportágban) (2021.04.12.)
Sportoktató (vívás sportágban) (2021.04.12.)
Sportszervező munkatárs (2021.01.08.)
Személyi edző (2021.01.08.)

Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás

Falusi turizmus szolgáltató (2021.01.08.)
Falusi vendéglátó (2021.03.05.)
Szállodahajós, szállodai személyzet (2021.01.08.)
Szállodai recepciós (2021.01.08.)
Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető – Housekeeping -Stewarding (2021.01.08.)

Szociális gondoskodás

Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása

Demencia gondozó (2021.01.08.)

Társadalom- és viselkedéstudomány

Szociológia és kulturális tanulmányok

Kulturális rendezvény szervezője (2021.01.08.)

Több tudományterületet átfogó programok a mezőgazdaság és az állatorvosi tudományok főirány túlsúlyával

Több tudományterületet átfogó programok a mezőgazdaság és az állatorvosi tudományok főirány túlsúlyával

Családellátó (2021.01.08.)
Patkolókovács (2021.01.08.)

Több tudományterületet átfogó programok a szolgáltatások főirány túlsúlyával

Több tudományterületet átfogó programok a szolgáltatások főirány túlsúlyával

Ingatlankezelő (2021.01.08.)
Ipari alpinista (2021.03.05.)
Kutyakozmetikus (2021.01.08.)

Több tudományterületet átfogó programok az egészségügyi és a szociális gondoskodás főirány túlsúlyával

Több tudományterületet átfogó programok az egészségügyi és a szociális gondoskodás főirány túlsúlyával

Egészségügyi gázmester (2021.03.05.)

Több tudományterületet átfogó programok, az üzleti ismeretek, ügyvitel és jog főirány túlsúlyával

Több tudományterületet átfogó programok, az üzleti ismeretek, ügyvitel és jog főirány túlsúlyával

Ingatlanvagyon-értékelő (2021.01.08.)

Újságírás és más információszolgáltatás

Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés

Levéltári asszisztens, ügykezelő, irattáros (2021.01.08.)

Üzleti ismeretek és ügyvitel

Könyvelés és adózás

Adótanácsadó (2021.01.08.)
Államháztartási mérlegképes könyvelő (2021.01.08.)
IFRS mérlegképes könyvelő (2021.01.08.)
Okleveles adószakértő (2021.01.08.)
Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő (2021.01.08.)
Vállalkozási mérlegképes könyvelő (2021.01.08.)
Vámügyintéző (2021.01.08.)

Menedzsment és igazgatás

Közművelődési munkatárs (2020.10.29)
Társasházkezelő (2021.01.08.)

Munkahelyi ismeretek

Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási (2021.01.08.)

Nagy- és kiskereskedelem

Barkács áruházi eladó (2020.10.29.)
Becsüs (2020.10.29)
Bútor- és szőnyegbecsüs (2020.10.29)
Bútorbolti eladó (2020.10.29)
Drogerista (2020.10.29)
Ékszerbecsüs (2020.10.29)
Élelmiszer-eladó (2020.10.29.)
Festménybecsüs (2020.10.29)
Ingatlanközvetítő (2021.01.08.)
Játékbolti eladó (2020.10.29)
Műszaki eladó (2020.10.29)
Műtárgybecsüs (2020.10.29)
Numizmatikai becsüs (2020.10.29)
Raktárvezető (2021.01.08.)
Ruházati eladó (2020.10.29)
Töltőállomás-kezelő (2021.01.08.)
Üzletvezető (2020.10.29.)
Vegyi áru eladó (2020.10.29)

Pénzügy, bank és biztosítás

Banki, befektetési termékértékesítő (2021.01.08.)
Biztosításközvetítő (függő és független) (2021.01.08.)
Pénztárkezelő és valutapénztáros (2021.01.08.)

Titkársági és irodai munka

Számítógépes adatrögzítő (2021.01.08.)

Védelmi szolgáltatások

Honvédelem

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ejtőernyős altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Felderítő altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Földi Repülésbiztosító Rendszer Üzemeltető altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Harckocsizó altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Helikopter fedélzeti altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Infokommunikációs altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Informatikai altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Katonai rendész, komendáns altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Képi felderítő altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Közlekedési és szállító altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légédelmi rakéta altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légivezetés altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Lövész altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Tábori tüzér altiszt) (2021.01.08.)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) (2021.01.08.)

Személyi és vagyonvédelem

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő (2020.10.29)
Büntetés-végrehajtási felügyelő (2020.10.29.)
Büntetés-végrehajtási főfelügyelő (2020.10.29)
Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő (2020.10.29)
Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő (2020.10.29)
Büntetés-végrehajtási szervező (2020.10.29.)
Fegyveres biztonsági őr (2021.04.12.)
Gát- és csatornaőr (2021.04.12.)
Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr (2020.10.29)
Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) (2020.10.29.)
Katasztrófavédelmi tiszt (2020.10.29)
Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) (2020.10.29)
Kéményseprő (2021.04.12.)
Közbiztonsági rendőrjárőr (2020.10.29)
Közterület-felügyelő (2021.04.12.)
Kutyavezető vagyonőr (2021.04.12)
Magánnyomozó (2021.04.12.)
Önkormányzati természetvédelmi őr (2021.04.12.)
Személy és vagyonőr (2021.04.12.)
Temetkezési szolgáltató (2021.04.12.)
Tűzoltó (2021.01.08.)
Tűzoltó szerparancsnok (2020.10.29)
Tűzvédelmi előadó (2020.10.29)
Tűzvédelmi főelőadó (2020.10.29)
Vagyonvédelmi rendszerszerelő (2021.04.12.)
Víz- és csatornamű kezelő (2021.04.12.)
Vízkútfúró (2021.04.12.)
Vízügyi gépész (2021.04.12.)