A szakmai képzések megújuló rendszere

Az új képzési szerkezet egyik ágát a szakmai oktatásban elsajátítható szakmák, másik halmazát a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések alkotják.

Az oldal ez utóbbiak megújuló rendszeréhez kapcsolódóan nyújt információt, segíti a szakmai képzés során megszerezhető szakképesítések között történő eligazodást és a szakképesítések programkövetelményeinek (PK) megismerését.

Programkövetelmények (PK)

A szakképzés és felnőttképzés megújítása elengedhetetlenné vált a gyors technológiai fejlődés és a munkaerőpiaci elvárások folyamatos változása miatt. A gazdasági növekedés csak akkor tartható fenn hosszú távon, ha a fejlesztések hatékonyság-növekedést eredményeznek, és ehhez elegendő számú, megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakember áll a munkaerőpiac rendelkezésére. Ehhez a gazdaság mindenkori igényeihez jobban alkalmazkodni képes szakképzésre és felnőttképzésre van szükség.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az ágazati fejlesztések tárgyalási platformjaként létrehozta az Ágazati Készségtanácsok (ÁKT) rendszerét és a Szakképzési Innovációs Tanácsot (SZIT). A vállalatok képviselőiből álló Ágazati Készségtanácsok folyamatosan figyelemmel kísérik saját területükön a szakképzési szerkezet fejlesztését, a gazdasági, munkaerőpiaci és technikai-technológiai folyamatokat. Ennek alapján tesznek javaslatot az iskolai rendszerű szakképzés rendszerének, a szakképesítéseknek és azok szakmai tartalmának korszerűsítésére, a rövid- és középtávú képzésfejlesztés irányaira. A SZIT létrehozásának elsődleges célja, hogy rendszeres fórumot biztosítson az érdemi párbeszédhez a kormányzat és a szakképzési rendszer meghatározó szereplői között.

A korszerű szakmai kompetenciák elsajátításához fontos mérföldkő a szakképesítésekhez tartozó új szemléletű programkövetelmények meghatározása, amelyek a szakmájukat kiválóan ismerő szakértők segítségével készültek el. Az anyagokat az ágazatért felelős minisztériumok és az Ágazati Készségtanácsok munkájában részt vevő gazdasági szereplők is véleményezték, így a követelmények szakmailag megalapozottak, korszerűek és a gazdaság igényeit tükrözik.

A programkövetelmények tartalmát a szakképzés rendszerének átalakításához kapcsolódóan az Szkr. 16. §-a határozza meg. A programkövetelmények a Tanulási Eredmény Alapú kimeneti követelményeket jól ismerő szakértők támogatása mellett készültek el.

A programkövetelmények tartalmazzák:

  • a szakmai képzés megnevezését és a képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti olyan kódját, amelybe a szakmai képzés besorolható, valamint a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésnek az Európai Képesítési Keretrendszer, a Magyar Képesítési Keretrendszer és a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szintjének meghatározására vonatkozó megjelölését,
  • a szakmai képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettséget, egészségügyi alkalmassági követelményt és gyakorlatot,
  • a szakmai képzés elvégzéséhez szükséges minimális és maximális foglalkozások számát,
  • a képesítő vizsga követelményeinek leírását és a megszervezéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint
  • a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület rövid leírását.

Az Szkr. 19. § alapján
„A szakképzésért felelős miniszter minden év november utolsó napjáig felülvizsgálja a nyilvántartásban szereplő programkövetelményeket és felülvizsgálati eljárásban hozott döntése alapján a programkövetelményt – a 17. § (3) bekezdése szerinti esetben a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével – a nyilvántartásból törli, ha annak szakmai kompetenciái beépítésre kerültek valamely szakma szakmai kompetenciái közé. A törlésről hozott döntését a szakképzésért felelős miniszter hirdetményi úton közli.

A programkövetelmények tartalma, vizsgaleírása biztos alapot ad mind a szakképző intézményeknek, mind a felnőttképzőknek saját képzési programjuk kidolgozásához. A szakképző intézmény és a felnőttképző a képzési programját a programkövetelményhez igazodóan dolgozza ki és honlapján közzéteszi.

Ezen a felületen, folyamatosan bővülő közzététellel találhatók meg a programkövetelmények (PK) és a programkövetelmények munkaanyagai (PKm). Az alábbi linkre kattintva érhető el a fenti dokumentumokra vonatkozó táblázat, amely tartalmazza a dokumentumokhoz tartozó frissülési dátumokat.

Állatorvosi tudományok

Állatorvosi tudományok

Állatorvosi asszisztens

Általános műszaki (mérnöki) képzés

Elektronika és automatizálás

Automatikai berendezés karbantartó
Elektronikai gyártósori műszerész
PLC programozó

Energetika, elektromosság

Erőművi blokkgépész
Erőművi gépész
Erőművi gőzturbina gépész
Erőművi kazángépész
Gáz- és Hőtermelő berendezés - szerelő
Gázturbina gépész
Háztartási gép szerviz-szaktechnikus
Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő
Kazángépész (12 t/h felett)
Kazánkezelő (max. 12 t/h)
Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő
Kisfeszültségű speciális kábelszerelő
Középfeszültségű kábelszerelő
Létesítmény energetikus
Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője
Villamos alállomás kezelő
Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
Villamos hálózat kezelő
Villamos távvezeték építő, üzemeltető
Villámvédelmi felülvizsgáló

Gépgyártás, műszer- és fémipar

Gépi kovács
Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó
Hengerész
Kerékpárszerelő
Mozgólépcső karbantartó-szerelő
Olvasztár és öntő
Órás
Öntészeti mintakészítő
Vas- és acélfeldolgozó

Gépjárművek, hajók, repülőgépek tervezése és gyártása

Vasútijármű diagnosztikus
Vizi sportmotor-szerelő

Vegyipar

Drog- és toxikológiai szaktechnikus
Gyógyszeripari szaktechnikus
Műszeres analitikus
Pirotechnikai eladó
Pirotechnikai terméküzemeltető és raktárkezelő
Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
Vezető pirotechnikus

Egészségügy

Fogászat

Digitális fogtechnika
Fülilleszték készítő
Orthodontia

Terápia és rehabilitáció

Diétás cukrász
Diétás szakács
Egészségfejlesztési segítő
Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő
Regeneráló masszőr

Építészet és építőipar

Építészet és várostervezés

Térképész

Építőipar, magas- és mélyépítés

Díszmű- és műemléki bádogos
Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó
Homlokzatépítő és -szerelő
Műemlékfenntartó szaktechnikus
Műemléki díszítőszobrász
Műemléki helyreállító
Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő, beépítő
Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
Üveges
Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő
Vízkútfúró

Erdőgazdálkodás

Erdőgazdálkodás

Fakitermelő
Gallyazó-daraboló

Feldolgozóipari képzések

Bányászat és kitermelőipar

Külszíni bányász
Mélyfúró

Élelmiszergyártás

Molnár
Növényolajgyártó
Száraztésztagyártó

Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás

Bútorműves, műbútorasztalos
Digitális montírozó és nyomóforma készítő
Extrudergép-kezelő
Faipari gépkezelő
Fröccsöntő
Gumikeverék-készítő
Ipari gumitermék-előállító
Kádár, bognár
Kalandergép-kezelő
Műanyag hegesztő
Nyomdai formakészítő
Színátalakító (Color converter)
Vágógép-kezelő
Vulkanizálógép kezelő

Feldolgozóipar, m.n.s.

Keveréktakarmány-gyártó

Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések

Cipőfelsőrész-készítő
Csecsemő és gyermek ruha készítő
Kötöttáru-összeállító
Munkaruha- és védőruha készítő
Szűcs
Textiltisztító és textilszínező

Fizikai tudományok

Földtani tudományok

Földügyi térinformatikus

Kémia

Formacikk-gyártó
Ipari üvegműves
Üveggyártó

Halgazdálkodás

Halgazdálkodás

Elektromos halászgép kezelője

Információs és kommunikációs technológiák

Információs és kommunikációs technológiák, m.n.s.

Gerinchálózati rendszerüzemeltető
Infokommunikációs hálózatüzemeltető
Infokommunikációs hozzáférési hálózatüzemeltető
Informatikai támogató munkatárs
Műsorközlő és tartalom-átviteli rendszerüzemeltető
Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése

Junior frontend fejlesztő
Junior Java backend fejlesztő
Junior rendszerüzemeltető
Junior szoftvertesztelő
Mobilalkalmazás fejlesztő
Multimédia-alkalmazásfejlesztő
Webfejlesztő

Közegészségügyi és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások

Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem

Emelőgép-ügyintéző
Munkavédelmi szakember

Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások

Víz- és csatornamű kezelő

Mezőgazdaság

Kertészet

Dísznövénykertész

Mezőgazdaság, m.n.s.

Koszorúkészítő
Mezőgazdasági gépjavító
Távérzékelési képfeldolgozó

Mezőgazdaság, tovább nem bontható

Biogazdálkodó

Növénytermesztés és állattenyésztés

Belovagló
Lóápoló és gondozó
Méhész
Zöldség- és gyümölcstermesztő

Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s.

Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s.

Gát- és csatornaőr
Kályhás
Nyomástartóedény-gépész
Robbanásbiztos berendezés szerelője
Vízügyi gépész

Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható

Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható

Felvonószerelő

Művészetek

Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek

Folyamatszabályozó gépmester
Könyvművész, könyvrestaurátor

Divat, belsőépítészet és ipari formatervezés

Lakberendező

Képzőművészet, szépművészet

Képző- és iparművészeti munkatárs (Divatstílus és jelmeztervező)
Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő)
Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves)
Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgóképi animáció tervező)
Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus)
Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus)
Képző- és iparművészeti munkatárs (Ötvös)
Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász)
Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves)
Képző- és iparművészeti munkatárs (Üvegműves)
Könyv- és papírrestaurátor
Műtárgyvédelmi munkatárs - Múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő
Műtárgyvédelmi munkatárs - Műtárgyvédelmi asszisztens

Kézművesség

Népi játék és kismesterségek oktatója
Népi kézműves (Csipkekészítő)
Népi kézműves (Faműves-fajátékkészítő)
Népi kézműves (Fazekas)
Népi kézműves (Fonottbútor készítő)
Népi kézműves (Gyékény, szalma és csuhétárgy készítő)
Népi kézműves (Kékfestő)
Népi kézműves (Kézi és gépi hímző)
Népi kézműves (Kosárfonó)
Népi kézműves (Mézeskalács díszítő)
Népi kézműves (Nemezkészítő)
Népi kézműves (Népibőrműves)
Népi kézműves (Papucskészítő)
Népi kézműves (Szíjgyártó-nyerges)
Népi kézműves (Szőnyegszövő)
Népi kézműves (Takács)
Üvegcsiszoló
Vésnök
Virágdekoratőr
Virágkötő és virágkereskedő

Zene- és előadóművészetek

Artista I. (Akrobata)
Artista I. (Bohóc)
Artista I. (Egyensúlyozó)
Artista I. (Légtornász)
Artista I. (Társulati artista)
Artista I. (Zsonglőr)
Artista II. (Akrobata)
Artista II. (Bohóc)
Artista II. (Egyensúlyozó)
Artista II. (Légtornász)
Artista II. (Társulati artista)
Artista II. (Zsonglőr)
Egyházzenész I. (Kántor énekvezető)
Egyházzenész I. (Kántor gitáros)
Egyházzenész I. (Kántor kórusvezető)
Egyházzenész I. (Kántor orgonista)
Egyházzenész II. (Kántor énekvezető)
Egyházzenész II. (Kántor gitáros)
Egyházzenész II. (Kántor kórusvezető)
Egyházzenész II. (Kántor orgonista)
Jazz zenész I. (Billentyűs)
Jazz zenész I. (Fafúvós)
Jazz zenész I. (Húros-vonós)
Jazz zenész I. (Jazz énekes)
Jazz zenész I. (Rézfúvós)
Jazz zenész I. (Ütős)
Jazz zenész II. (Billentyűs)
Jazz zenész II. (Fafúvós)
Jazz zenész II. (Húros-vonós)
Jazz zenész II. (Jazz énekes)
Jazz zenész II. (Rézfúvós)
Jazz zenész II. (Ütős)
Kaszkadőr (autós kaszkadőr)
Kaszkadőr (gyalogos kaszkadőr)
Kaszkadőr (lovas kaszkadőr)
Kaszkadőr (motoros kaszkadőr)
Kaszkadőrszakértő
Klasszikus zenész I. (Billentyűs)
Klasszikus zenész I. (Fafúvós)
Klasszikus zenész I. (Hangkultúra)
Klasszikus zenész I. (Húros-vonós)
Klasszikus zenész I. (Magánénekes)
Klasszikus zenész I. (Rézfúvós)
Klasszikus zenész I. (Ütős)
Klasszikus zenész I. (Zeneelmélet-szolfézs)
Klasszikus zenész I. (Zeneszerzés)
Klasszikus zenész II. (Billentyűs)
Klasszikus zenész II. (Fafúvós)
Klasszikus zenész II. (Hangkultúra)
Klasszikus zenész II. (Húros-vonós)
Klasszikus zenész II. (Magánénekes)
Klasszikus zenész II. (Rézfúvós)
Klasszikus zenész II. (Ütős)
Klasszikus zenész II. (Zeneelmélet-szolfézs)
Klasszikus zenész II. (Zeneszerzés)
Népzenész I. (Billentyűs)
Népzenész I. (Fafúvós)
Népzenész I. (Húros-vonós)
Népzenész I. (Népi énekes)
Népzenész I. (Ütős)
Népzenész II. (Billentyűs)
Népzenész II. (Fafúvós)
Népzenész II. (Húros-vonós)
Népzenész II. (Népi énekes)
Népzenész II. (Ütős)
Színész II. (Színházi és filmszínész)
Színész I. (Bábszínész)
Színész I. (Színházi és filmszínész)
Színész II. (Bábszínész)
Szórakoztató zenész I. (Billentyűs)
Szórakoztató zenész I. (Énekes szólista)
Szórakoztató zenész I. (Fafúvós)
Szórakoztató zenész I. (Húros-vonós)
Szórakoztató zenész I. (Rézfúvós)
Szórakoztató zenész I. (Ütős)
Szórakoztató zenész II. (Billentyűs)
Szórakoztató zenész II. (Énekes szólista)
Szórakoztató zenész II. (Fafúvós)
Szórakoztató zenész II. (Húros-vonós)
Szórakoztató zenész II. (Rézfúvós)
Szórakoztató zenész II. (Ütős)
Táncos I. (Klasszikus balett táncos)
Táncos I. (Kortárs modern táncos)
Táncos I. (Néptáncos)
Táncos I. (Színházi táncos)
Táncos II. (Klasszikus balett táncos)
Táncos II. (Kortárs modern táncos)
Táncos II. (Néptáncos)
Táncos II. (Színházi táncos)

Nyelvek

Idegen nyelvek elsajátítása

Jelnyelvi tolmács
Siket jelnyelvi tolmács

Oktatás

Oktatás, m.n.s.

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)
Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

Szállítási szolgáltatások

Szállítási szolgáltatások

Autóbuszvezető
Raktárvezető
Tehergépkocsi-vezető

Személyi szolgáltatások

Fodrászat és szépségápolás

Fodrász vegyszeres szakember
Sminkes és szempillaépítő
Testtetováló

Háztartási szolgáltatások

Kéményseprő
Temetkezési szolgáltató

Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás

Élelmezésvezető
Falusi turizmus szolgáltató
Falusi vendéglátó
Szállodahajós, szállodai személyzet
Szállodai recepciós
Tisztítás-technológiai szakmunkás
Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető – Housekeeping -Stewarding

Szociális gondoskodás

Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása

Demencia gondozó

Társadalom- és viselkedéstudomány

Szociológia és kulturális tanulmányok

Kulturális rendezvény szervezője

Több tudományterületet átfogó programok a mezőgazdaság és az állatorvosi tudományok főirány túlsúlyával

Több tudományterületet átfogó programok a mezőgazdaság és az állatorvosi tudományok főirány túlsúlyával

Családellátó
Patkolókovács

Több tudományterületet átfogó programok a szolgáltatások főirány túlsúlyával

Több tudományterületet átfogó programok a szolgáltatások főirány túlsúlyával

Ingatlankezelő
Ipari alpinista
Kutyakozmetikus
Nyíltvízi vízimentő
Uszodamester

Több tudományterületet átfogó programok az egészségügyi és a szociális gondoskodás főirány túlsúlyával

Több tudományterületet átfogó programok az egészségügyi és a szociális gondoskodás főirány túlsúlyával

Habilitációs kutya kiképzője
Jelző kutya kiképzője
Mozgássérültet segítő kutya kiképzője
Vakvezető-kutya kiképzője

Több tudományterületet átfogó programok, az üzleti ismeretek, ügyvitel és jog főirány túlsúlyával

Több tudományterületet átfogó programok, az üzleti ismeretek, ügyvitel és jog főirány túlsúlyával

Ingatlanvagyon-értékelő

Újságírás és más információszolgáltatás

Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés

Levéltári asszisztens, ügykezelő, irattáros

Üzleti ismeretek és ügyvitel

Könyvelés és adózás

Vámügyintéző

Menedzsment és igazgatás

Közművelődési munkatárs
Társasházkezelő

Nagy- és kiskereskedelem

Barkács áruházi eladó
Becsüs
Bútor- és szőnyegbecsüs
Bútorbolti eladó
Drogerista
Ékszerbecsüs
Élemiszer-eladó
Festménybecsüs
Gázcseretelep-kezelő
Ingatlanközvetítő
Játékbolti eladó
Műszaki eladó
Műtárgybecsüs
Numizmatikai becsüs
Ruházati eladó
Töltőállomás-kezelő
Üzletvezető
Vegyi áru eladó

Titkársági és irodai munka

Számítógépes adatrögzítő

Védelmi szolgáltatások

Honvédelem

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ejtőernyős altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Felderítő altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Földi Repülésbiztosító Rendszer Üzemeltető altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Harckocsizó altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Helikopter fedélzeti altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Infokommunikációs altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Informatikai altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Katonai rendész, komendáns altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Képi felderítő altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Közlekedési és szállító altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légivezetés altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légvédelmi rakéta altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Lövész altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Tábori tüzér altiszt)
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt)

Személyi és vagyonvédelem

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő
Büntetés-végrehajtási felügyelő
Büntetés-végrehajtási főfelügyelő
Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő
Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő
Büntetés-végrehajtási szervező
Fegyveres biztonsági őr
Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr
Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági)
Katasztrófavédelmi tiszt
Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági)
Közbiztonsági rendőrjárőr
Közterület-felügyelő
Kutyavezető vagyonőr
Magánnyomozó
Önkormányzati természetvédelmi őr
Személy és vagyonőr
Tűzoltó
Tűzoltó szerparancsnok
Tűzvédelmi előadó
Tűzvédelmi főelőadó
Vagyonvédelmi rendszerszerelő