Kezünkben a digitális jövő

ProgramkövetelményekRendszerkövetelményekKérdések és válaszok
PK

A szakmai képzések megújuló rendszere

Az új képzési szerkezet egyik ágát a szakmai oktatásban elsajátítható szakmák, másik halmazát a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések alkotják.

Az oldal ez utóbbiak megújuló rendszeréhez kapcsolódóan nyújt információt, segíti a szakmai képzés során megszerezhető szakképesítések között történő eligazodást és a szakképesítések programkövetelményeinek (PK) megismerését.

Programkövetelmények (PK)

A szakképzés és felnőttképzés megújítása elengedhetetlenné vált a gyors technológiai fejlődés és a munkaerő-piaci elvárások folyamatos változása miatt. A gazdasági növekedés csak akkor tartható fenn hosszú távon, ha a fejlesztések hatékonyság-növekedést eredményeznek, és ehhez elegendő számú, megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakember áll a munkaerőpiac rendelkezésére. Ehhez a gazdaság mindenkori igényeihez jobban alkalmazkodni képes szakképzésre és felnőttképzésre van szükség.

Ezt a rugalmasságot szolgálja többek között, hogy a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések köre nem került jogszabályban rögzítésre. Szakmai képzés a megszerezhető szakképesítés kimeneti követelményeit tartalmazó, a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény alapján indítható, programkövetelményre, annak módosítására és törlésére pedig bárki javaslatot tehet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 17. § (1) bekezdése alapján. A programkövetelmények tartalmazzák tehát egyrészt a programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés tartalmi (kimeneti) követelményeit, másrészt pedig a szakmai képzéshez kapcsolódó – a szakmai képzéstől elváló és függetlenül szervezett - képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását.

A korszerű szakmai kompetenciák elsajátításához fontos mérföldkő a szakképesítésekhez tartozó új szemléletű programkövetelmények meghatározása, amelyek a szakmájukat kiválóan ismerő szakértők segítségével készültek el. Az anyagokat az ágazatért felelős minisztériumok és az Ágazati Készségtanácsok munkájában részt vevő gazdasági szereplők is véleményezték, így a követelmények szakmailag megalapozottak, korszerűek és a gazdaság igényeit tükrözik.

Kivételt képeznek ez alól az ún. szabályozott tevékenységhez kapcsolódó szakmai képzések, azaz ha jogszabály valamely munkakör betöltését szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez köti, amelyek esetében a programkövetelmény az Szkr. 17. § (3) bekezdése értelmében a szakképesítés ágazatáért felelős miniszter által meghatározott tartalommal kerül nyilvántartásba vételre.

Az Szkr. 19. § alapján a szakképzésért felelős miniszter minden év november utolsó napjáig felülvizsgálja a nyilvántartásban szereplő programkövetelményeket és felülvizsgálati eljárásban hozott döntése alapján a programkövetelményt – a 17. § (3) bekezdése szerinti esetben a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével – a nyilvántartásból törli, ha annak szakmai kompetenciái beépítésre kerültek valamely szakma szakmai kompetenciái közé. A törlésről hozott döntését a szakképzésért felelős miniszter hirdetményi úton közli.

Tekintettel arra is, hogy a régi Szkt. alapján kiadott Országos Képzési Jegyzék szerinti korábbi szakképesítések, szakképesítés-ráépülések megszerzésére történő felkészítések egy része – az Ágazati Készségtanácsok javaslatát figyelembe véve – a továbbiakban szakmai képzések keretében lesznek elérhetők, szükséges volt mintegy négyszáz új típusú és szemléletű programkövetelmény központi kidolgozása. Ezek a szakmájukat kiválóan ismerő szakértők segítségével, az ágazatért felelős minisztériumok és az Ágazati Készségtanácsok munkájában részt vevő gazdasági szereplők véleményének kikérésével kerültek, kerülnek kidolgozásra annak érdekében, hogy a követelmények szakmailag megalapozottak, korszerűek legyenek és a gazdaság igényeit tükrözzék. A programkövetelmények nyilvántartásba vételi eljárása innen elérhető.

Ezen a felületen a már nyilvántartásba vett programkövetelmények (PK) vagy azok módosításai találhatók meg, folyamatosan bővülő közzététellel. Segítségképpen az elnevezések mögött zárójelben található dátum jelöli azt az időpontot, amellyel az IKK oldalán publikálásra kerültek.

A programkövetelmények részletes tartalmát az Szkr. 16. §-a határozza meg, amely szerint a programkövetelmények tartalmazzák:

 • a szakmai képzés megnevezését és a képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti olyan kódját, amelybe a szakmai képzés besorolható, valamint a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésnek az Európai Képesítési Keretrendszer, a Magyar Képesítési Keretrendszer és a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szintjének meghatározására vonatkozó megjelölését,
 • a szakmai képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettséget, egészségügyi alkalmassági követelményt és gyakorlatot,
 • a szakmai képzés elvégzéséhez szükséges minimális és maximális foglalkozások számát,
 • a képesítő vizsga követelményeinek leírását és a megszervezéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint
 • a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület rövid leírását.

A programkövetelmények tartalma, vizsgaleírása biztos alapot ad mind a szakképző intézményeknek, mind a felnőttképzőknek saját képzési programjuk kidolgozásához, hiszen az Szkt. 13. § (1) bekezdése szerint a szakmai képzés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 12. § szerinti képzési program alapján folyik.

 • A programkövetelmények kereshető Excel formátumban itt érhetők el.
 • A programkövetelményekkel kapcsolatos döntésekről itt tájékozódhat.

A Programkövetelményekhez tartozó vizsgákra a jelentkezési felület elérhetővé vált.

Az adott Programkövetelményhez kapcsolódó vizsgára való jelentkezést a „Vizsgajelentkezés” gomb megnyomásával tudja megkezdeni. A gomb megnyomását követően megjelenik egy jelentkezési felület, amit kérjük nagyon pontosan töltsön ki. Mielőtt azonban a kitöltést elkezdi, kérjük, figyelmesen olvassa el a Kitöltési Útmutatót, a Vizsgaszabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót!

Az érvényes jelentkezéshez a Vizsgaszabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót minden esetben el kell fogadnia.

A képesítő vizsga bejelentése elektronikus úton lehetséges, a bejelentés típusának megfelelő nyomtatvány kitöltésével (egyéni vizsgaigény-bejelentő vagy csoportos vizsgaigény-bejelentő). Kitöltés után a vizsgaigény-bejelentő lapot elektronikusan (xlsx, valamint pdf formátumban is) kérjük visszaküldeni a vizsgabejelentes@ikk.hu címre.

Irányok (területek)

 1. Állatorvosi tudományok
 2. Általános műszaki (mérnöki) képzés
 3. Egészségügy
 4. Építészet és építőipar
 5. Erdőgazdálkodás
 6. Feldolgozóipari képzések
 7. Fizikai tudományok
 8. Halgazdálkodás
 9. Információs és kommunikációs technológiák
 10. Közegészségügyi és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások
 11. Mezőgazdaság
 12. Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s.
 13. Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható
 14. Művészetek
 15. Oktatás
 16. Szállítási szolgáltatások
 17. Személyi szolgáltatások
 18. Szociális gondoskodás
 19. Társadalom- és viselkedéstudomány
 20. Több tudományterületet átfogó programok a mezőgazdaság és az állatorvosi tudományok főirány túlsúlyával
 21. Több tudományterületet átfogó programok a szolgáltatások főirány túlsúlyával
 22. Több tudományterületet átfogó programok az egészségügyi és a szociális gondoskodás főirány túlsúlyával
 23. Több tudományterületet átfogó programok, az üzleti ismeretek, ügyvitel és jog főirány túlsúlyával
 24. Újságírás és más információszolgáltatás
 25. Üzleti ismeretek és ügyvitel
 26. Védelmi szolgáltatások

Állatorvosi tudományok

Állatorvosi tudományok

Állatorvosi asszisztens (2021.01.08.)

Kutya-fizioterapeuta (2022.01.18.)

Általános műszaki (mérnöki) képzés

Általános műszaki (mérnöki) képzés, m.n.s.

Alapozó- és közműgépkezelő (2021.07.19.)

Hidraulikus és pneumatikus berendezések kezelője (2021.07.19.)

Vasúti munkagépkezelő (2021.07.19.)

Elektronika és automatizálás

Automatikai berendezés karbantartó (2021.01.08.)

Biztosítóberendezés-műszerész (2021.09.01.)

Elektronikai gyártósori műszerész (2021.01.08.)

PLC programozó (2021.01.08.)

Energetika, elektromosság

Erőművi blokkgépész (2021.01.08.)

Erőművi gépész (2021.01.08.)

Erőművi gőzturbina gépész (2021.01.08.)

Erőművi kazángépész (2021.01.08.)

Gáz- és hőtermelő berendezés - szerelő (2021.01.08.)

Gázturbina gépész (2021.01.08.)

Háztartási gép szerviz-szaktechnikus (2021.01.08.)

Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető (2021.01.08.)

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (2021.01.08.)

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő (2021.01.08.)

Kazángépész (12 t/h felett) (2021.01.08.)

Kazánkezelő (max. 12 t/h) (2021.01.08.)

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő (2021.01.08.)

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő (2021.01.08.)

Kisfeszültségű FAM kábelszerelő (2021.01.08.)

Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő (2021.01.08.)

Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő (2021.01.08.)

Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő (2021.01.08.)

Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával (2021.01.08.)

Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával (2021.01.08.)

Középfeszültségű kábelszerelő (2021.01.08.)

Létesítmény energetikus (2021.01.08.)

Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője (2021.01.08.)

Vasúti felsővezeték-szerelő (2021.09.01.)

Villamos alállomás kezelő (2021.01.08.)

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető (2021.01.08.)

Villamos hálózat kezelő (2021.01.08.)

Villamos távvezeték építő, üzemeltető (2021.01.08.)

Villámvédelmi felülvizsgáló (2021.01.08.)

Gépgyártás, műszer- és fémipar

Bevontelektródás kézi ívhegesztő (2021.07.19.)

CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő (2021.01.08.)

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (2021.07.19.)

Gázhegesztő (2021.07.19.)

Gépi kovács (2021.01.08.)

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó (2021.03.05.)

Hengerész (2021.01.08.)

Kerékpárszerelő (2021.01.08.)

Mozgólépcső karbantartó-szerelő (2021.01.08.)

Olvasztár és öntő (2021.01.08.)

Órás (2021.01.08.)

Öntészeti mintakészítő (2021.01.08.)

Vas- és acélfeldolgozó (2021.01.08.)

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő (2021.07.19.)

Gépjárművek, hajók, repülőgépek tervezése és gyártása

Korszerű vasúti kocsi villamossági szerelő (2021.09.01.)

Sport- és kedvtelési célú vízi jármű motorszerelője (2021.01.08.)

Vasúti jármű diagnosztikus (2021.01.08.)

Vasúti személykocsi fékberendezés karbantartó (2021.09.01.)

Vasúti vontatójármű fékberendezés karbantartó (2021.09.01.)

Vegyipar

Drog- és toxikológiai szaktechnikus (2021.01.08.)

Gyógyszeripari szaktechnikus (2021.01.08.)

Műszeres analitikus (2021.01.08.)

Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus (2021.01.08.)

Vezető pirotechnikus (2021.03.05.)

Egészségügy

Ápolás és szülésznőképzés

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens (2022.01.10.)

Betegkísérő (2021.01.08.)

Diabetológiai szakápoló és edukátor (2021.07.19.)

Felnőtt intenzív szakápoló (2021.03.05.)

Gyermek intenzív szakápoló (2021.03.05.)

Hospice szakápoló, palliatív gondozó (2021.07.19.)

Képzett segédápoló (2022.01.10.)

Műtőssegéd-gipszmester (2021.01.08.)

Fogászat

Digitális fogtechnika (2021.01.08.)

Fülilleszték készítő (2021.01.08.)

Orthodontia (2021.01.08.)

Gyógyszerészet

Gyógyszertári szakasszisztens (2021.03.05.)

Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák

Boncmester (2021.01.08.)

Fertőtlenítő-sterilező (2021.01.08.)

Terápia és rehabilitáció

Egészségfejlesztési segítő (2021.03.05.)

Gyógyászati segédeszköz forgalmazó (2021.01.08.)

Regeneráló wellness szakember (2021.03.05.)

Sportmasszőr (2021.03.05.)

Építészet és építőipar

Építészet és várostervezés

Térképész (2021.01.08.)

Építőipar, magas- és mélyépítés

Díszmű- és műemléki bádogos (2021.01.08.)

Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó (2021.01.08.)

Homlokzatépítő és -szerelő (2021.01.08.)

Ipari szigetelő bádogos (2021.12.08.)

Műemlékfenntartó szaktechnikus (2021.01.08.)

Műemléki díszítőszobrász (2021.01.08.)

Műemléki helyreállító (2021.01.08.)

Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő, beépítő (2021.01.08.)

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (2021.01.08.)

Üveges (2021.01.08.)

Vasúti pályamunkás (2021.09.01.)

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (2021.01.08.)

Erdőgazdálkodás

Erdőgazdálkodás

Fakitermelő (2021.01.08.)

Gallyazó-daraboló (2021.01.08.)

Feldolgozóipari képzések

Bányászat és kitermelőipar

Külszíni bányász (2021.01.08.)

Mélyfúró (2021.01.08.)

Élelmiszergyártás

Bonbon- és cukorkakészítő (2021.12.20.)

Borász (2021.12.20.)

Élelmiszeripari gépjavító (2021.12.08.)

Élelmiszeripari gyártáselőkészítő (2021.12.08.)

Élelmiszeripari laboráns (2021.12.08.)

Halfeldolgozó (2021.12.08.)

Kézműves élelmiszerkészítő (2021.12.20.)

Kézműves sörgyártó (2021.12.20.)

Mézeskalács készítő (2021.12.20.)

Molnár (2021.01.08.)

Növényolajgyártó(2021.01.08.)

Speciális-mentes sütőipari termékkészítő (2021.12.20.)

Sütő-és cukrászipari szakember (2021.12.20.)

Száraztésztagyártó (2021.01.08.)

Szikvízgyártó (2021.12.20.)

Tejipari szakmunkatárs (2021.12.20.)

Vincellér (2021.12.20.)

Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás

Bútorműves, műbútorasztalos (2021.01.08.)

Digitális montírozó és nyomóforma készítő (2021.01.08.)

Extrudergép-kezelő (2021.01.08.)

Faipari gépkezelő (2021.01.08.)

Fröccsöntő (2021.01.08.)

Gumikeverék-készítő (2021.01.08.)

Ipari gumitermék-előállító (2021.01.08.)

Kádár, bognár (2021.01.08.)

Kalandergép-kezelő (2021.01.08.)

Műanyag hegesztő (2021.01.08.)

Nyomdai formakészítő (2021.01.08.)

Színátalakító (Color converter) (2021.01.08.)

Vágógép-kezelő (2021.01.08.)

Vulkanizálógép kezelő (2021.01.08.)

Feldolgozóipar, m.n.s.

Keveréktakarmány-gyártó (2021.01.08.)

Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések

Cipőfelsőrész-készítő (2021.01.08.)

Csecsemő és gyermek ruházat készítő (2021.01.08.)

Kötöttáru-összeállító (2021.01.08.)

Munkaruha- és védőruha készítő (2021.01.08.)

Szériázó/Terítékrajz készítő (2021.09.29.)

Szőrmésbőr kikészítő (2021.09.29.)

Szűcs (2021.01.08.)

Textiltisztító és textilszínező (2021.01.08.)

Fizikai tudományok

Földtani tudományok

Földügyi térinformatikus (2021.01.08.)

Kémia

Formacikk-gyártó (2021.01.08.)

Ipari üvegműves (2021.01.08.)

Üveggyártó (2021.01.08.)

Halgazdálkodás

Halgazdálkodás

Elektromos halászgép kezelője (2021.01.08.)

Információs és kommunikációs technológiák

Információs és kommunikációs technológiák, m.n.s.

Gerinchálózati rendszerüzemeltető (2020.10.29.)

Infokommunikációs hálózatüzemeltető (2020.10.29.)

Infokommunikációs hozzáférési hálózatüzemeltető (2020.10.29.)

Informatikai támogató munkatárs (2020.10.29.)

Műsorközlő és tartalom-átviteli rendszerüzemeltető (2020.10.29.)

Távközlési és informatikai hálózatszerelő (2020.10.29.)

Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése

Adatbázis üzemeltető (specialista) (2021.06.01.)

Junior automata tesztelő (2021.06.01.)

Junior frontend fejlesztő (2021.08.05.)

Junior Fullstack API fejlesztő (2021.06.01.)

Junior Java backend fejlesztő (2021.08.05.)

Junior rendszerüzemeltető (2021.08.05.)

Junior szoftvertesztelő (2021.08.05.)

Junior vállalati Java backend fejlesztő (2021.06.01.)

Mobilalkalmazás fejlesztő (2020.10.29.)

Multimédia-alkalmazásfejlesztő (2020.10.29.)

Webfejlesztő (2020.10.29.)

Közegészségügyi és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások

Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem

Emelőgép-ügyintéző (2021.01.08.)

Munkavédelmi előadó (2021.01.08.)

Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások

Egészségügyi kártevőirtó (2021.12.22.)

Mezőgazdaság

Kertészet

Automata öntözőrendszer építő és karbantartó (2021.12.08.)

Dísznövénykertész (2021.01.08.)

Faápoló (2021.12.08.)

Kertészeti árudai eladó (2021.12.08.)

Szövettenyésztő (2022.01.18.)

Vertikális kertész (2022.01.18.)

Mezőgazdaság, m.n.s.

Koszorúkészítő (2021.01.08.)

Mezőgazdasági gépjavító (2021.01.08.)

Távérzékelési képfeldolgozó (2021.01.08.)

Mezőgazdaság, tovább nem bontható

Biogazdálkodó (2021.01.08.)

Növénytermesztés és állattenyésztés

Belovagló (2021.01.08.)

Lóápoló és gondozó (2021.01.08.)

Méhész (2021.01.08.)

Zöldség- és gyümölcstermesztő (2021.01.08.)

Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s.

Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s.

Kályhás (2021.01.08.)

Robbanásbiztos berendezés szerelője (2021.01.08.)

Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható

Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható

Felvonószerelő (2021.01.08.)

Művészetek

Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek

Digitális képalkotó (2021.12.20.)

Folyamatszabályozó gépmester (2021.01.08.)

Koncert és televízió műsor világosító (2022.01.13.)

Könyvművész, könyvrestaurátor (2021.01.08.)

Live stream mozgóképtartalom-gyártó (2022.01.13.)

Mozgókép-készítő (2021.12.20.)

Produkciós asszisztens (2021.12.20.)

Rögzítéstechnikus (2021.12.20.)

Divat, belsőépítészet és ipari formatervezés

Lakberendező (2021.01.08.)

Képzőművészet, szépművészet

Képző- és iparművészeti munkatárs (Divatstílus és jelmeztervező) (2020.10.29.)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) (2020.10.29.)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) (2020.10.29.)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgóképi animáció tervező) (2020.10.29.)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus) (2020.10.29.)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) (2020.10.29.)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Ötvös) (2020.10.29.)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) (2020.10.29.)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) (2020.10.29.)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Üvegműves) (2020.10.29.)

Könyv- és papírrestaurátor (2021.01.08.)

Műtárgyvédelmi munkatárs - Múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő (2021.01.08.)

Műtárgyvédelmi munkatárs - Műtárgyvédelmi asszisztens (2021.01.08.)

Kézművesség

Aranyműves (2021.05.07.)

Bronzműves és szoboröntő (2021.05.07.)

Díszítő festő (2021.05.07.)

Díszműkovács (2021.01.08.)

Ezüstműves (2021.12.02.)

Hangszerkészítő és -javító I. (cimbalom) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító I. (fafúvós) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító I. (orgonaépítő) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító I. (pengetős) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító I. (rézfúvós) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító I. (vonós) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító I. (zongora) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító II. (cimbalom) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító II. (fafúvós) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító II. (orgonaépítő) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító II. (pengetős) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító II. (rézfúvós) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító II. (vonós) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító II. (zongora) (2021.05.07.)

Népi játék és kismesterségek oktatója (2021.01.08.)

Népi kézműves (Csipkekészítő) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Faműves-fajátékkészítő) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Fazekas) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Fonottbútor készítő) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Gyékény, szalma és csuhétárgy készítő) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Kékfestő) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Kézi és gépi hímző) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Kosárfonó) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Mézeskalács díszítő) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Nemezkészítő) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Népibőrműves) (2020.10.29.)